Besvär

öfver kungl. m:ts befallningshafvandes utslag, med anledving af det öfverklagade beslutet i afseende på den gotländska jernvägen, beslöto stadsfullmäktige i går anföra hos kungl. m:t och antogs en för detta ändamål af tillsatte komiterade uppsatt skrifvelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *