Bergningsarbeten.

Engelska ångaren ”Fairfax” strandade i tisdags å Fårö, norr om Holmuddens fyr å Gotland. Fartyget, som föres af kapten Marshall, kom från Kronstadt, destineradt till Hamburg med last af spannmål. Sedan 1,500 tunnor sådan kastats öfverbord, kom fartyget i onsdags afton flott och inkom till Fårösund för att lossa den återstående delen af lasten.
Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångare med samma namn, som är sysselsatt på Sandö med bergning af der strandade, med plank lastade norska skeppet ”Tithania”, var beordrad till ”Fairfax” strandningsställe, men anlände dit först sedan fartyget kommit flott.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *