Belöning till raska lotsar.

Kungl. m:t har, i enlighet med lotsstyrelsens förslag, tilldelat det vid lifräddningsstationen Ekeviken å Gotlands Fårö anstälda räddningsmanskapet, nemligen 1 uppsyniningsman och 11 man båtbesättning, såsom belöning för räddningen af besättningen å den på Salvoref strandade franska briggen ”Joseph & Marianne”, förutom hvad i dagtraktamente reglementsenligt dem tillkommer, ett lika stort belopp såsom särskild belöning för deras välförhållande vid förenämnde tillfälle.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *