Att Gotlands Norra Härads-Rätt

genom utslag 11 April 1876, i förmågo af 19 kapitlet 4 § ärfda Balken, förklarat Hemmansegaren Hans Klingvall vid Kräklings i Kräklingbo socken omyndig samt ställt honom under förmyndare inseende af undertecknad får jag härmed tillkännagifva med åtvarning för allmänheten att icke inlåta sig med honom i några affärer, emedan desamme icke af mig komma att godkännas.
Fjels i Anga, 12 Maj 1876.
OLOF NILSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *