Årets landsting

består, efter nu slutade val, af följande ledamöter:
för Visby stad: konsuln Rud. Cramér, lektorn C. J. Bergman, konsuln L. Arweson, auditören Sune Engström, häradsskrifvaren C. A. Ljungholm och regementsläkaren doktor E. Leijer;
för Norra häradet: förre riksdagsmannen G. Kolmodin, bemmansegaren Lars Granberg, Granskogs, nämdemännen Jakob Johansson, Gute och J. G. Lindgren Hägur, fanjunkaren O. Broström, Eriks, nämdemannen P. Endrell, Hanes, hemmansegaren L. P. Bodin, Grausne, rikdagsmannen P. Larsson, L:a Fohle, nämdemannen L. P. Christensson, Norrbys och hemmansegaren Olof Olofsson, Kopungs;
för Södra höradet: majoren och ridd. A. Kyllander, skolläraren J. N. Boberg, hemmansegaren Joh. Hägg, Hägvalls, postexpeditören O. Lagergren, fanjunkaren O. Kahlström, nämdemännen O. Pettersson, Burge och Olof Pettersson, Liffride, förre riksdagsmannen L. Norrby, Stenstugu, vice konsuln L. Cramér och fanjunkaren G. Westberg.

Suppleanter:
för Visby stad: grosshandl. L. Jacobsson, konsulerne Karl Ekman, L. N. Enequist och C. J. Westberg, lärov.-adj. doktor J. Kahl och handlanden J. O. Hederstedt;
för Norra häradet: hemmansegaren L. P. Medin, Medebys, nämdemannen O. Lötvenberg, Lauhage, kaptenen C. T. Broander, nämdemannen A. Englund, Banna, hemmansegaren J. N. Hederstedt, Nygranne, nämdemannen J. N. Söderberg, Sylfaste, fanjunkaren Jakob Österberg i Kräklingbo, styckjunkaren Johan Wisselgren i Fole, hemmansegaren Theodor Wiberg, Endregårda och Olof Christensson Söjdeby;
för Södra häradet: hemmansegaren Olof Jakobsson, Skogs, Gustaf Pettersson, Walla, Karl Lagergren, Alfvide, Olof Niklas Bolin, Gandarfve, nämdemannen Jakob Jakobsson, Svarfvare, hemmansegaren Oskar Pettersson, Odvalls, J. Åkerbeck, Hejdegårda, Fr. Palmqvist Petsarfve, godsegaren H. J. Wöbler och hemmansegaren Lars Jakobsson Halfvars.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *