Ännu en räfjagt

(bref till Gotl. Alleh.). I nr 1 af Gotlands Allehanda omförmältes att tvenne räfvar inom Habblingbo vestra trakt dagen före nyårsaftonen gjordes till fångar. Ett dylikt byte skedde äfven påföljande söndagens afton i östra delen af samma socken, då ett jagtsällskap, bestående af omkring 30 man, försedda med några famnar af garn på ett par timmar fångade en större räfhanne. Tisdagen derpå togs honan af ett något talrikare sällskap. Det var ju en präktig rofdjursfångst inom soknen: på fem dagar fyra räfvar dödade.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *