Ångbåten Göthe,

samme ångare, som förliden höst med cirkus Leonard om bord öfver en vecka låg i Klintehamn, hade i söndags på resa från Holland till Gunnebo bruk medjeinlast
råkat ut för missödet att uti isen utanför Furön förlora sina propellerblad. Då kapten Höggren med Sofia i söndags ankom till iskanten utanför Oskarshamn framstäldes till honom af kaptenen å Göthe frih. F. Åkerhjelm förslag, hurovida han ville utgå för att till Oskarshamn införa ångaren, och sedan kapten Höggren på isen aflemnat passagerare och fraktgods, utgick han kl. 4 e. m. till Göthe och lyckades efter ett ansträngande och ihärdigt arbete på tisdags morgonen inbogsera densamma till Oskarshamns docka.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *