Aktietecknarne

i Gotlands Jernvägsaktiebolag blifva härigenom, i öfverensstämmelse med § 14 i den af Kungl. Maj:t i nåder faststälda bolagsordning, kallade till ordinarie bolagsstämma å Stadshotellet i Visby måndagen 3:dje instundande Juli klockan tio (10) före middagen, hvarvid jernvägens blifvande sträckning komrmer att till definitivt afgörande föredragas.
Visby, 24 Maj 1876.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *