Aktier

i Visby vattenkurinrättnings-aktiebolag lydande å 100 kronor såldes i förra veckan på börsauktion i Stockholm för 40 kronor 50 öre och aktier i bergnings- och dykeribolaget Neptun å 1,000 kronor för 1,015 kronor.
— Aktier i Mössebergs vattenkur inrättning, hvilken, liksom Visby, räknar slägtskap med evangeliska fosterlandsstiftelsen, ursp ungligen å 50 kronor gingo bort för 12 kronor 50 öre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *