Äfven bland hästar

råder här i Visby och på Gotland i öfrigt stor sjuklighet. Sjukdomen, densamme, som yppat sig å Axevalla hed under pågående regiments möte med lifregimentets husarkår och der gifvit anledning till order om uppbrott, består af katarr i luftvägarne och yttrar sig med hosta och besvärad andedrägt samt kräfver stillhet och omsorgsfull skötsel. Hittills hafva veterligen 7 hästar aflidit.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 11 Juli 1876
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *