40 mil på 7 timmar.

27 Maj kl. 10 på aftonen lät en gosse i Söderhamn en vanlig, med förtunnad luft fyld gummi-ballong af omkring 75 kubiktums innehåll, uppstiga. Vid densamma fästes ett papper, hvarå gossens faders namn och adress stod antecknadt jemte löfte om vedurgällning åt upphittaren. För några dagar sedan erhöll fadren ett med Visby poststämpel försedt bref af följande innehåll:
”Gane gård i Bäls socken Gotland 28:de Maj 1876. Herr — — Söderhamn. Enligt Eder önskan uti den vid Eder lilla ballong fästa skriftliga anvisningen, får undertecknad härmed underrätta Eder, att jag fann ballongen i dag kl. 5 på morgonen uti en hage tillhörig major A. Gahuve i Bäls socken på Gotland, belägen 23 mil öster från Visby. Ballongen är ännu hel och oskadad och var, då jag fann den, ännu fyld och rund, men har sedermera fallit ihop och har troligen hitkommit på natten under mörkret. Högaktningsfullt Oskar Medin, -— Torpare.
Den lilla tingesten hade således under högst 7 timmar tillryggalagt den minst 40 mil långa vägen, oaktadt vinden vid afsändandet var ganska svag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *