Ytterligare om makrillen.

(Bref till Gotlands Allebanda). Vid Näs fångades d. 2 Nov. 4 stycken. Vid Westergarn fångades natten till den 4 minst 30 stycken. Af dessa här ovanliga fiskar fick eder brefskrifvare 7 stycken, vägande tillsammans ett skålpund. Desse ung-makrillers likhet med strömmingen, så väl till storlek som äfven till utseende, gör att fiskarena icke lätt fästa uppmärksamheten vid dem. För 12 år sedan träffade jag en sådan i ett strömmingslass från Westergarn. Makrillen är en särdeles fin och välsmakande fisk.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *