Visby navigationsskola.

Af direktionens öfver nämnda skola tillkommerskollegium afgifna berättelse för läsåret 1874—1875 inhemtas, att under nämnde år 29 elever varit vid skolan inskrifne, af hvilka 20 tillhört den 1:sta, 4 den 2:dra och 5 den 3:dje afdelningen. 13 styrmän af 2:dra klassen, 4 styrmän af 1:sta eller sjökaptener af 2:dra klassen samt 5 sjökaptener af 1:sta klassen hatva från skolan blifvit utexaminerade. Ingen har blifvit utexaminerad, utan att hafva genom gått skolan. — Undervisning i ångmaskinslära har under det förflutna läseåret icke meddelats, hvaremot från och med det nu ingångna läseåret dylik kurs vid skolan genomgås.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 2 November 1875.
N:r 87.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *