Visby högre elementarläroverk.

Efter anställda intagnings- och uppflyttningsexamina, hvilka pågått från och med 27 augusti, skedde torsdagen 2 dennes upprop med läroverkets samtlige lärjungar, dervid den nyutnämnde den kostrad, de möjligen kunde komma att få vidkännas, ifall egodelningsrätten skulle resa dit. Delegarne insågo då, att de handlat dumt, samt anhöllo skriftligen om återtagande af deras förut gjorda påståenden. Med egodelningsrättens sammanträde blef sålunda genom hr Lagerbergs menniskovänliga handlingssätt, ingenting utaf, och en kostnad af omhrivg 150 kronor besparad för de tredskande delegarne. Nu har landtmäteriförrättningen försiggått utan buller och bång, och alle delegarne hafva förklarat sig belåtne med densamma.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *