Vinterpostföringen.

Vintern fortfar att hålla i sig, skrifves från Oskarshamn, med till 6—10 graders köld om dagarne och 14—20 grader nattetid. Detta oaktadt hafva icke några svårare ishinder här uppstått, utan har hittills vinterpostföringen kunnat gå sin jemna gång. Isen i inre hamnbasinen är icke starkare än att postångaren Sofia på sin resa från Visby i Torsdags som vanligt intogs sin plats vid skeppsbron.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 December 1875.
N:r 100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *