Vinterpostföringen

mellan Visby och Oskarshamn, skrifves från ”Oskarshamn, torde snart taga sin början med ångaren Sofia, som för en dylik färd nov ligger klar i Oskarshamn. Säväl ”Sofia” som ”Polhem” hafva derstädes under sommarmånaderna på det sorgfälligaste blifvit iordningstälda till maskineri m. m. — ”Polhem” skall fortfarande som reservfartyg förläggas i Malmö, dit kapten Höggren i måndags afgick med fartyget, elter att först med ett tillräckligt kolförråd ha försedt upplagsplatserna härför vid de vintertiden tillgängliga Engerne udde och Kåreholm.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *