Vid sällskapet D. B. V:s

sednaste sammanträde lärer plats blifvit bestämd för den paviljongs byggande, hvilken är afsedd för ett tidsenligt Schweitzeri under sommarmånaderna, då så många resande och badgäster besöka vår stad. Den kommer att uppföras på samma ställe der den förra paviljongen stod, ofvanför gamla Mullbärsplanteringen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Augusti 1875
N:r 62

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *