Vid handtverksföreningens

sammanträde 14:de dennes blefvo 11 handtverkslärlingar till gesäller antagne, af hvilka 3:ne voro smeder, 2 skräddare, 2 skomakare, 1 gördelmakare, 1 förgyllare, 1 guldsmed och 1 bagare. För utmärkta arbetsprof samt berömligt uppförande erböllo förgyllarelärlingen Anders Lorentz Lilja, som lärt hos fabrikör Carl Hellman, och skräddarelärlirgen August Hugo Lindbom, som lärt hos skräddaremästaren P. J. Enroth, föreningens bronsmedalj. Bland öfrigt arbetsprof utmärktes gördelmakarelärlingen Carl Ludvig Emil Anderssons, som lärt hos fabrikör P. A. Hellgren, såsom särdeles framstående.
Från årets början hafva hos handtverksföreningen 31 lärlingar blifvit till gesäller utskrifna.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *