Vattenborrningar på Gotland.

Svenska jordborrningsaktiebolaget har under en del af sommaren härstädes varit sysselsatt med arbeten för anskaffande af brukbart vatten. Försöken hafva hittills krönts med framgång. Så har godt vatten erhållits i en till 60 fots djup borrad brunn i botaniska trädgården, samt vid 55 fots djup hos jägmästar Sylvan häri Visby. På Lenna har dylikt arbete förehafts i öfver en månads tid. Länge såg det ut, som om alla bemödanden på detta ställe skulle, i anseende till det tjocka kalklagret, vara fruktlösa; men i förrgår lyckades man äfven här erhålla godt vatten. Ett annat arbetslag är nu sysselsatt vid Österport, och oförtöfvadt komma liknande arbeten att företagas äfven vid Fridhem, der troligen flere brunnar komma att borras. Dessutom pågå för närvarande underhandlingar angående borrande af tvenne brunnar för stadens räkning.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *