Väghinder.

En broå landsvägen emellan Kräklings och Gurpe gårdar i Kräklingbo socken kommer att omläggas torsdagen den 21i denna månad, hvilken dag resande kunna i stället för sagde väg begagna vägen genom Anga, Norrlanda och Hörsne socknar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *