Tjenstledighet och förordnande.

På derom gjord ansökning har kungl. m:ts bef. beviljat konolänsmannen J.A. Smedberg tjenstledighet under tre månader från 27 i denna månad och förordnat Johan Smedberg att under tiden förestå kronolänsmanstjensten i Rute och Forsa ting, likväl med rättighet för den förre att dessförinnan åter inträda i tjenstgöring, om omständigheterna dertill föranleda.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *