Till riksdagsman för Norra häradet

befanns i lördags, då vid Alleqvia tingsställe de afgifna rösterna sammanräknades, hr Kolmodin var återvald med 247 röster. Närmast i röstetal var f. riksdagsmannen Petter Larsson i Lilla Fohle, hvilken erhållit 33 röster. Herr Holmherg i Buttle erhöll 2, samt kapten Broander på Källunge 1 röst. Äfven åtskillige andre erhöllo röster, men ännu har det ej lyckats oss att derom erhålla tillförlitlig kännedom.
Det återstående riksdagsmannavalet, det för Södra häsadet, förrättas lördagen
11 dennes kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 7 September 1875.
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *