Telegrafen.

För et tid sedan nämnde vi, att chefen för telegrafverket bestämdt, det den ena af de nu mellan Klintehamn och Ronehamn sträckta telegraftrådarne skulle förflyttas mellan Klintehamn och Wisby. Telegrafkommisarien Kuylenstierna har nu fått order verkställa denna förändring, och har arbetet antingen redan börjat eller kommer i dessa dagar att börjas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *