Strandningar.

Enligt bref af den 8 d:s från Landsort inträffade sistlidne lördag den sorgliga händelsen, att då lots lemnades från den på kryss varande lotskuttern till en från sjön in passerande skonert, en på kuttern händelsevis varande e. o. tullvaktmästare vid namn O. Engström blef af storseglet kastad öfver bord och kunde ej räddas i följd af den då rådande stormen i förening med hög sjögång.
— Enligt bref af den 8 d:s från Kalmar bar engelska skeppet ”Niger”, kapten Gooding, på resa från Skutskär till Hull med trälast, strandat vid Böda på Ölands östra kust. Besättningen är räddad.
— Ett norskt barkskepp har strandat å Salvo ref norr om Fårön, men kommit flott. Bergningsångfartyget ”Poseidon” afgick i onsdags morgse till strandningsstället för att inbogsera skeppet i säkerhet till Slite.
— Skonerten ”Anna Maria” har blifvit vrak, och pågår bergning af inventarierna. Såsom tillägg till vår förra notis i ämnet, kunna vi efter Kalmartidningarne nämna, att den 4:de mannen ombord blef nära liflös förd iland at kustbor, och att föga hopp lärer förefinnas om hans vederfående.
— Den vid Burgsvik strandade engelske ångaren Arab togs i torsdags flott af bogserångaren Färdig från Stockholm; icke af Neptun eller Poseidor, emedan deras begärda bergnivgslön ansågs vara alltför högt tilltagen. Mudderverket, hvars kapten hade bestämda ordres från sitt rederi att anlita bolaget Neptunus, assisteras nu af dess ångare.
— Äfven å ett annat ställe har bolaget Neptuni berningslöner snsetts alltför rundligt tillskurna. Briggen ”Francois & Marie”, kapten Laury, hade grundstött i närheten af Oskarshamn. Befälbafvaren å Poseidon ankom till stället, men ”begärde (säger kapten Laury i en till Oskarshamnsposten in sänd artikel) 10,000 francs (= 7,200kr.) för bogsering fill Oskarshamn (2 mils väg)” Kapten Laury bjöd honom då 500 fr. för bogsering till Oskarshamn, och 1,500 fr. för d:o till Kalmar. Då detta ansågs för litet, hjelpte kaptenen sig sjelf fram till Oskarshamn, med tillhjelp af en liten ångare, ”som han för lastens bergning förhyrt.
— Den vid Bergqvarna strandade holländske ångaren Astrea har af Neptun tagits flott och införts till. Kalmar.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 November 1875.
N:r 91.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *