Strandning.

Från Simrishamn skrefs i lördags angående den förat omnämnda skonerten ”Trios” strandning: Omkring kl. 3 på morgonen sistlidna söndag strandade strax norr om hamnen skonerten Trio, hemma i Visby, kommande från Klintehamn och destinerad till Neustadt med last af trä. Lifräddningsapparater bade bifvit hemtade från Brantevik, dock utan nytta enär besättningen var okunnig om sättet att begagna den genom raket ombord kastade linan. Stormen var alltjemt i tilltagande och man började misströsta om de olyckliges räddning. Efter osparda avsträngningar lyckades det dock omsider lotsarne Ström och Mårtensson med tillhjelp af skepparen Nilsson samt styrmännen Trägård och Nilsson att rädda besättningen, utom kaptenen, som icke kunde förmås att lemna fartyget, hvilket troligen blir vrak.
Under gårdagen vid middagstiden gjordes djerfva försök af kustroddarne m. fl. att från det förolyckade fartyget rädda dess befälbafvare, hvilket dock misslyckades i anseende till den våldsamma sjögång som då var rådande hvarför den skeppsbrutne, iklädd räddningsboj, spravg från bogsprötet i det upprörda hafvet och lyckades simmande nå strandes.
Fartyg och last lära ej vara assurerade, hvadan befälhafvaren, som eger del i densamma, gör en stor förlust.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 December 1875.
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *