Som vid undertecknads vattensåg

vid Kohlens qvarn under sednast förflutna månaden åtskilligt ofog föröfvats såsom dragremmarnes afskärning och tillgrepp af jernbultar m. m., så utlofvas en belöning af Tio kronor åt den eller de, som uppgifva våldsverkarne, eller andra, som, vare sig med jagt eller fiske gör ingrepp uti min egande rätt.
Lilla Hästnäs d. 22 Sept 1875.
J. P. HEJDENBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 25 September 1875.
N:r 76.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *