Skrifinstitut

öppnas härstädes 15 dennes af hr C. Moltrecht. Han har goda intyg att förete såsom undervisare icke blott i skönskrifning, utan äfven i bokhålleri samt tyska språkets talande och skrifvande. Vi hoppas att ungdomen ej skall försumma detta tillfälle att erhålla en god handstil, liksom vi äfven tro att de yngre medlemmarne af vår talrika handelskår skola finna sin fördel vid att genomgå en kurs i bokhålleri.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *