Sjukligheten i staden.

Då oroande rykten kringlöpa om smittkoppors grasserande i staden, hafva vi häruatinnan skaffat oss underrättelse, och äro nu i tillfälle kunna upplysa, att alltsedan 2 dennes intet fall af denna sjukdom inom staden förekommit. Sju patienter vårdas visserligen ännu på kopphuset, men nästan alla desse äro nu på bättringsvägen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 December 1875.
N:r 98.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *