Sjöolycka.

(Bref till Gotlands Allehanda). Enligt sistlidne måndag ingånget telegram har slupen Anna Maria, kapten Pettersson, tillhörande handlanden C. Smitterberg å Klintehamn, under hemresa i barlast till Klintehamn, natten mellan den 6 och 7 dennes förolyckats på Ölands ostkust vid Källa, hvarvid beklagligen kapten Pettersson, styrman Hallberg och en man aft besättningen omkommit. Endast kocken har blifvit räddad. Närmare underrättelser saknas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *