Riksdagsmannavalet för norra häradet.

Hopsummeringen verkstäldes i fredags vid Alleqvis, F. riksd. Petter Larssen erhöll 263 röster, hv H. Jacobsson Lummelundsbruk erhöll endast tre röster (83 protokoll, upptagande namnet ”Jacobssen Lummelunda” kasserades), kapten Broander 24, landtbr. F. Grubb 23, skol. Enderberg 13 samt hemmannseg. H. Nyberg 11. För de öfrige kandidaterne kasserades ej några röster, utan erhöllo de det röstetal, som i nr 86 uppgafts.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *