Privat-skola.

Uti undertecknads privata, för Elementar-Läroverk förberedande skola i Visby börjar läseåret 1875—76 måndagen 23 angusti kl. 11. Nya elever mottagas och torde anmälas samma dag kl. 9—10. Afgiften är i skolans lägre afdelning eller småskolan 3 kr. i den högre 4 kr. för 4 veckor. Om ett tillräckligt antal elever anmälas dertill, anordnas en särskild klass för bibringande af 1 klassens i Elem.-Lär. pensum. Skolans lokal är Mellangatan nr 31, 1 tr. upp, hvarest undertecknad för meddelande af närmare upplysningar träffas alla hvardagar kl. 11—12.
AUG. RUNDQVIST.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Augusti 1875
N:r 64

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *