Postkungörelse.

Kongl. Generalpoststyrelsen har förordnat att postbefordringen medelst postångfartyget Sofia mellan Visby och Oscarshamn skall för innevarande år taga sin början den 26 dennes med resan från Oscarshamn och derefter tillsvidare fortgå:
från Visby till Oscarshamn Söndagar och Torsdagar;
från Oscarshamn till Visby Tisdagar och
Fredagar tidigt på morgnarne.
Inlemningstid för värdeförsändelser, postanvisningar och paketer Onsdagar och Lördagar före klockan 6 e. m., öfriga försändelser till kl. 7 e. m.
I sammanhang härmed är föreskrifvet, att samtlige landtposterna på Gotland skola från och med Tisdagen den 30 dennes affärdas ifrån Visby Tisdagar och Fredagar kl. 8 e.m. och ankomma till Visby Onsdagar och Lördagar kl. 8,30 e.m. Inlemningstid för värdeförsändelser, postanvisningar och paketer till klockau 6 e. m., öfriga försändelser till kl. 7.
Postkontoret hålles öppet söckendagar från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. och från kl. 3 till 7 e. m.; sön- och helgdagar från kl. 9 till 10 f. m. och från kl. 3 till 5 e. m.
Breflådorna i staden tömmas kl. 8 f. m. och kl. 5 e.m. och den vid postkontoret dessutom en qvarts timme före hvarje posts afsändande från postkontoret.
Visby Postkontor den 23 November 1875.
A. EHRENHOFF.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *