Passagerare-Lista.

Från Stockholm den 21 Sept.
Konsulerna Arveson, Westberg; kaptenerna Blix, af Klint; hrr Björkander, Procopée, Köhler, Eklund, Ljungholm, Pettersson, Widelius; fruarne Wickman, Fegrenus; fröken Pihl.

Från Stockholm den 23 Sept.
Kapten Törnqvist, bruksp. Grubb, prosten Herlitz, hotmarsk. Silfversköld, fabrikör Kindblad; hrr Söderhjelm, Nilsson, Schüte, Malmgren Browning, Högstedt; fru Bahr; fröknarne Grubb, Klingvall, Procopée.

Från Stockholm den 25 Sept.
Kapt. Jacobsén, häradsh. Chevalier, prost. Lyth, kapt. Lindström, kapt. Ahlström; hrr Edman, Björkander, Wravinsky, Herlitz; fruarne Fåhraeus, Westerström.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 28 September 1875.
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *