Passagerare-Lista.

Från Stockholm den 2 Juli.
Grossh. Graham, löjt. Fahnehjelm, capt. Ulfsparre, öfverste Ahlström, grefve Lagerbjelke, häradh, Ljunggren, häradsh. Lagerberg, consul Liljevaleh; hrr Winroth, Klein, Laurin, Romdahl, Kjellman, Söderberg, Broström, Sjöberg, Ekedahl, Gardstett, Holstensson, Sandberg, Ölin, Larsson, Sellström, Löfgren, A. Lundberg, Hoffiund, Kolmodin, Wickman, Kalquist, Bockenhausen, Fåhraeus, Jessuk; majorsk. Stoltz, öfverstinnan Ahlström, fruarne Klein, Hanström, Falck, Friis, Enbom, Ling, Stålhammar, Karling, Rundqvist; frök:ne Thorssell, Pettersson, Gyllenram, Hagman, Hallenborg, Törner, Hilda Pettersson, Gripenberg, Svebilius, Köhler.

Från Kalmar den 4 Juli.
Kyrkoh. Stille, doktor Lennarson, hrr Öfverberg, Gerle, Bolkenhansen, Knutsson, Jonson; friherrinnan Rappe, fru Feilitzen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1875
N:r 53

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *