Passagerare-Lista.

Med ångf. Gotland från Stockholm d. 19 d:s: Häradsh. Freidenfeldr, dokt. Öfverberg, konsul Wessberg; hrr Ahlberg, Sparrgren, Wöhler, Hultin, Lindberg, Skotte, Laurell, Sundin, Hertz, Hauffman, Olsson, Kleen, Hedquist, Svedlund, Drysén, Molin, Enderberg, Rosenius, Sefverin, Johansson, Aurell, Hagemeister, Leksell; fruarna Bahr, Lindberg, Lindvall, Laurell, Hübinette, Wenberg, Krank; frök:ne Lindsström, Nyberg, Björkunder, Söderberg, Hallström, Berg, Winter och Lindblom.

Med ångf. Wisby från Kalmar den 20 d:s: Konsul Stare, kapt:ne Carlstedt, Lagergren, adjunkt. Heeselgren, kyrkoh. Trädgårdh, hrr Lund, Hetsman, Cederberg, Severt, Lundgren, Schollin, Bachér, Ågren; fruarna Biggmark , Wettermark, Levig, Svedberg, Thungren; fröknarna Myrsten, Rydvall, Malmén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Juni 1875
N:r 49.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *