Öfverkörda.

Nämndeman Pettersson vid Burge i Levede blef i måndags afton emellan sin bostad och tingsstället Skogs i mörkret öfverkörd af en af sina grannar. Pettersson lärer blifvit illa skadad, dock ej lifsfarligt. På marknaden å Sandesrum lärer en gumma, hvilken haft blecksaker att sälja, blifvit af ett par skenande hästar illa skadad, så att fara varit för hennes lif. Huruvida hon ännu lefver är oss obekant.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *