Marknader,

här vid Wisby den 21 dennes, var som vanligt talrikt besökt. Kreatur hade äfven tillförte i någorlunda stor mängd, men tycktes de vara ditförda endast för att visa, på hvilken låg ståndpunkt Gotländska ladugårdsskötseln står, ty köpare funno ganska få af dem. Hästarne voro äfven af dålig beskaftenhet.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 25 September 1875.
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *