Makriller

(bref till Gotlands Allehanda), halva, såeom förut blifvit nämndt, anträftats vid fiske utmed öns sydligare kuster. Eder brefskritvare kan nu upplysa, att sådana fiskats äfven vid Klintehamn, fastän i mindre mängd.
Önskvärdt vore, om till redaktionen insändes uppgifter härom äfven från nordligare trakter, så att man kunde få veta, bur långt den hös oss sällsynta fiskens påhelsning sträckt sig.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 November 1875.
N:r 91.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *