Landstinget

sammanträdde förliden gårdag i Hypoteksföreningens hus här i staden under ordförande af herr consuln och ridd. R. Cramér. Till vice ordf. valdes herr lektorn och ridd. C.J. Bergman.
Sex utskott valdes för behandling af de vigtigare frågorna, hvaribland för ”jernväg: frågan”, utsågos: hrr Kolmodin, Bergman Cramér, Granberg från Granskogs i Dalhem, och Leijer, efter lottning med Pettersson Liffride i Stånga.
Afgjorda frågor:
Om 300 kr. förhöjning i lönen för veterinärläkaren i Hemse: afslogs;
Om 500 kr. i tre år för Theoretisktgeologiska undersökningar på Gotland:
bifölls;
Om 750 kr. i tre år till en skola i slöjdundervisning: bifölls, och om 200 kr:s anslag till apoteket i Slite under tre år: bifölls.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 28 September 1875.
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *