Kufiska mynt

(penningar med gammal arabisk inskrift från staden Kufa nära Bagdad) ha i Sverige påträffats i större mängd, än annorstädes, enligt hvad ett af den framstående fornforskaren W. Wattenbach i Berlin nyligen hållet, och nu från trycket utgifvet föredrag gifver vid handen. I Sverige hafva mer än 20,000 dylika mynt upptäckts, deraf ensamt på Gotland 13,000.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 2 November 1875.
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *