Kopparmynt,

med äldre årtal än 1855, skall, på grund af kunglig kungörelse, med utgången af Maj månad 1876 upphöra att vara lagligt betalningsmedel man och man emellan, men skall intill den 1 September 1876 mottagas i kronouppbörden samt i Post-, Tull- och Telegrafverkens, i Statens jernvägstrafiks- och i alla öfriga kronans kassor. Mynt at ifrågavarande slag, som till dessa kassor inflyter, får ej åter i rörelsen utsläppas.

Gotlands Allehanda.
Timdagen den 23 November 1875.
N:r 93.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *