Klagomål till kammarrätten

öfver taxeringsärenden och fattigvårdsfrågor böra, enligt nyss från kammarrätten utgången kungörelse, ovilkorligen inlemnas till Kongl. M:ts befallnhbde. i orterna och ej omedelbart till kammarrätten.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 December 1875.
N:r 98.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *