Int. P. A. Säves föredrag,

ett nytt prof på den gamla forskarens nitiska och trägna arbete, i tisdags afton å läroverkets sal, hvilket hade till ämne: ”Handelslifvet och borgaresederna uti Visby i förra tider”, åbördes af närmare ett hundratal intresserade åhörare. Utan tvifvel hade åbörarnes antal blifvit långt större, så framt icke dels den sena timmen” på dagen (kl 6 e. m.) dels regnet, halkan och snöslasket förenat sig att göra trafiken å våra gator och skolgården besvärlig. — Det är oss ett nöje att i redan första numret af vår tidning för nästa år kunna börja meddela våra läsare det intressanta föredraget.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *