Inspektion.

Kongl m:t har, enligt generalorder af den 13 juni befallt, att militärbefälhafvaren på Gotland skall årligen beordra en regementsofficer att inspektera militäröfningarna vid elementarläroverket och folkskolelärareseminarierna inom berörde militärbefäl; börande sådan inspektion företrädesvis verkställas under senare bälften af september och förra hälften af oktober månader. Öfver sålunda förrättad inspektion skall rapport i vederbörlig ordning till chefen för landtförsvarsdepartementet insändas.
De till förrättning af ofvanangifna slag beordrade regementsoffiicerare erhålla rese- och traktamentsersättning enligt författningarne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Augusti 1875
N:r 64

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *