Höstterminen

vid härvarande elementarläroverk afslutades i går med examen inom skolans fem lägre klasser, hvarefter lärjungarne af biskopen hemförlofvades för att återvända fredagen 14 Januari, då nästa termin tager sin början.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 December 1875.
N:r 100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *