Höjda folkskollärarelöner.

Från nästan alla rikets delar förspörjes, hurusom socknarne höjt sina lärares löner och roligt vore veta, i hvilket beslut man här på Gotland inom de olika socknarne stannat. Alleh. för folket har sig bekant, att Buttle socken på Gotland gitver sin lärare 600 kronor. Fastlandets socknar hafva vanligen höjt folkskollärarnes löner till 700 och småskollärarnes till 250 kronor.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *