Högt hemmanspris.

(Bref till Gotlands Allehanda.) Genom anktion den 9 sistl. Oktober försåldes tunnlandsvis 3/16 mtl. krsk, stora Hammars i Lokrumme för nära 23,000 kr. Några egendomen tillhöriga myrar blefvo osålda. Då emellertid köphandlingarne några dagar derefter skulle upprättas, befunnos alla inroparne vara ångerköpta och nekade att underskrifva sisa ”respektiva” namn; hvarför köpet troligen kommer att uppgöras inför domstol. År 1856 såldes samma hemmansdel för 4,500 kr. och sedan dess bar den, genom avance i fyra mans händer, ökats. till ofvanstående värde eller med 1,000 kronor för hvarje år.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 6 November 1875.
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *