Hederssalut

gats igår, vid den åldrige krigsmannen, kapten Aquilons begrafning. Han hade nemligen, förutom andra smärre uppdrag, år 1813 beordrats att tjenstgöra vid dåvarande svenske kronprinsen, Karl Johans armé, samt deltagit i slagen vid Grossbeeren och Dennewitz. Saluten gats at 48 man, såväl före jordfästningen som då välsignelsen lästes. Likpredikan hölls af bataljonspredikanten, lektor Söderberg, öfver ämnet: Dödens dag är bättre än födelsedag.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *