Haverister.

Tyvärr hafva de stormiga dagarne medfört icke få sjöolyckor. Vi hafva denna gång att omförmäla tvenne sådana, men antagligen äro många flera att befara.
— Franska barkskeppet ”Juliette”, kapt. A.B. Jan, strandade 7 Okt. kl. half till 11 e. m. på nordvestra sidan af St. Carlsö kommande från Köpenhamn med barlast destin. till Sundsvall. Fartyget blef under den svåra NV. stormen sönderslaget, besättningen, 10 man, måste uppehålla sig dels å vraket dels å stranden till 9 då de med egen båt ankom till Klintehamn. Inga signaler kunde ses på kusten af Gotland.
Norska skonaren ”Harlingen”, kapten Ruud, från Kristiania, som i förrgår syntes härifrån redlöst drifva mot land, har nu strandat vid Hamra. Besättningen har (troligen af något annat fartyg) blifvit landsatt i Köpenhamn. Bergningsångaren Neptun har afgått för att söka berga fartyget.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *