Gotlands nationalbeväring.

Kongl. maj:t har genom bref den 8 sistl. Okt. förordnat, att den Gotlands nationalbeväring för bruket under mötena af egna skjortor, strumpor och yttre fotbeklädnad bestådda ersättning skall tills vidare utgå med sexton öre för hvarje exercisdag.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *